Nedostatok spánku môže spôsobiť rakovinu

Nedostatočný spánkový režim jednoznačne zvyšuje výskyt prepuknutia rakoviny v našom tele. Tento bezútešný fakt dokázali vedci na základe experimentov s myšami. Záverečná správa, ktorú vypracovali odborníci z inštitútu prírodných vied, upozorňuje na devastačný účinok na zdravie. Ohniskom nesváru je práca na obe zmeny.

Nedostatok spánku môže spôsobiť rakovinu

Odborníci sa zhodnú v názore, že ženy, ktoré mali v rodine výskyt rakoviny prsníka, by vo svojom vlastnom záujme nemali pracovať na zmeny. Odborníkov desia hrozivé výsledky štúdie. Zozbierané informácie mali ďalší neblahý záver- zvieratá vážili o 20 % viac pri tej istej potrave. Vykonaná štúdia má za cieľ varovať vysoko rizikové skupiny ľudí- letušky a pracovníkov na obojzmennú dobu. Pádnym argumentom ostáva- zlý spánkový režim narúša prirodzený chod organizmu a zvyšuje riziko prepuknutia civilizačnej choroby.

Veľkú úlohu, aby sa mohla rakovina v našom tele usídliť, zohráva fyzická aktivita, do akej spoločenskej vrstvy zapadáme alebo hodnota vitamínu D, ktorý prijímame v boji proti chorobám. Myši mali omnoho vyššiu náchylnosť, aby sa v ich tele rozšírili rakovinové bunky spôsobujúce rakovinu prsníka, práve vtedy, keď si pomýlili deň s nocou. Obyčajne by sa tumory v tele prejavili po 50 týždňoch. Pri narušenom spánkovom cykle to bolo o 8 týždňov skôr. Štúdia zdôrazňuje: „Náš pilotný prieskum jasne ukazuje súvis medzi narušením biorytmu a prepuknutím rakoviny prsníka. Je obtiažne preskúmať všetky možné aspekty pre výskyt a recidívu choroby. Hroziaci Damoklov meč visí nad skupinou ľudí s nadváhou. Tí môžu dostať rakovinu o 5 rokov skôr ako ľudia s normálnou hmotnosťou.”

Nedostatok spánku môže spôsobiť rakovinu

Pevné stanovisko: „Ak ste mali v rodine príslušníka/príslušníčku, ktorí dostali rakovinu prsníka, najlepšie urobíte, ak odmietnete prácu na zmeny. Nad kariérou letušky v záujme vášho zdravia ani neuvažujte,” radí jeden z výskumníkov Gijbestus van der Horst zo zdravotného centra univerzity v Holandsku. Doktor Michael Hastings z výboru pre medicínske prieskumy vyjadril svoje stanovisko pre televíziu BBC: „Považujem tento prieskum a jeho zistenia za fixný záver na základe experimentu vykonaného na myšiach. Spomínané faktory dokážu narušiť a urýchliť rast nádorových buniek.”

Verejné zdravotné stredisko dvíha varovný prst. Najviac sa znepokojuje pre nevyhnutnú obojzmennú pracovnú dobu a všeobecne stres, ktorý postihuje každého. „Ľudia by mali zbystriť viac na svoju váhu, udržovať sa v kondícii, ženy by nemali zabúdať na pravidelné samo vyšetrenie prsníkov a zamestnávatelia viac poskytovať zdravotné kontroly a benefity, aby sa udržalo dobré pracovné prostredie. „Navrhujem, aby sme do toho išli, upriamili svoju pozornosť na ľudí a šírili osvetu prevencie namiesto utrpenia z ťažkej choroby,” znie odkaz renomovaného odborníka.

Zdroj: BBC.com, foto: ilustračné (flickr.com)