Civilizačné ochorenia sa týkajú aj vašich očí

Civilizačné ochorenia v súčasnosti nadobúdajú väčší význam, ako to bolo v minulosti, pretože sa dostávajú na prvé miesta v chorobnosti našej populácie. Tieto ochorenia tu boli už aj predtým, len sa im nevenovala taká pozornosť. Za ich rozvojom stojí aj spoločenský a priemyselný pokrok, starnutie obyvateľstva a celkový životný štýl ovplyvnený stravou, nedostatkom pohybu, stresom a vplyvom životného prostredia.

Civilizačné ochorenia sa týkajú aj vašich očí
Civilizačné ochorenia sa týkajú aj vašich očí (Foto: veselyok.com)

Najrozšírenejšie civilizačné ochorenia

Počet ľudí trpiacich civilizačnými chorobami stále rastie. Zákerné pritom je, že predzvesť týchto ochorení často necítime a prídu pomaly bez toho, aby sme to zbadali. Medzi najrozšírenejšie choroby moderného sveta patria metabolické ochorenia, ako cukrovka a obezita, choroby srdca a cievnej sústavy, alergie, choroby dýchacích ciest, nádorové ochorenia, nervové a psychické ochorenia a v neposlednom rade aj niektoré očné choroby, ktoré súvisia buď so samotným starnutím zraku, alebo vznikajú ako súčasť iného sprievodného ochorenia.

Oči patria k základným zmyslovým orgánom, a preto je potrebné si ich chrániť. Už minimálne poškodenie zraku môže viesť k zhoršeniu videnia alebo až k slepote. Ochorenia očí môžu byť spôsobené zápalom, no omnoho častejšie sa vyskytujú degeneratívne zmeny, ktoré je potrebné včas zachytiť a liečiť. V prípade každého ochorenia očí je preto nesmierne dôležitá odborná starostlivosť.

Zelený zákal – glaukóm

Glaukóm je veľmi závažné a zákerné očné ochorenie, ktoré sa spočiatku nijako neprejavuje. Pritom však dokáže výrazne ohroziť zrak. Sprevádzajú ho zmeny na zrakovom nerve, ktoré vedú k výpadkom v zornom poli. Najčastejšou príčinou rozvoja tohto ochorenia je zvýšený vnútroočný tlak. Zmeny, ktoré spôsobí v oku, sú nezvratné, preto je veľmi dôležité jeho včasné odhalenie.

Glaukóm sa vyskytuje častejšie u starých ľudí a svoju rolu môže zohrávať aj dedičná predispozícia. Lieči sa špeciálnymi očnými kvapkami, ktoré pomáhajú znižovať vnútroočný tlak, alebo samotným operačným zákrokom zeleného zákalu.

Sivý zákal – katarakta

Sivý zákal je očné ochorenie, ktoré sa prejavuje tým, že priehľadná a číra očná šošovka sa zakalí a mliečne zafarbí. Postupom času sa tak u postihnutého objavuje neostré, zahmlené videnie a oči môžu byť citlivé na ostré svetlo a slnko. Veľa starších ľudí, hlavne vo veku nad 60 rokov, má určitý stupeň sivého zákalu, pretože väčšina druhov sivého zákalu má súvislosť priamo s procesom starnutia. Ochorenie sa môže vyvíjať postupne v priebehu rokov, ale tiež niekoľkých mesiacov. Ide o najčastejšiu príčinu slepoty vo svete. Jediným možným riešením je operácia, pri ktorej sa zakalená šošovka nahradí umelou šošovkou.

Syndróm suchého oka

Syndróm suchého oka je v dnešnej dobe jedným z najčastejších očných ochorení. Ide o chronické civilizačné ochorenie, ktoré môže mať viacero príčin. Často vzniká ako vedľajší účinok užívania niektorých liekov, pod vplyvom hormonálnych zmien alebo ako symptóm určitého chronického ochorenia. Vyskytuje sa tiež u starších ľudí. Prejavuje sa pálením, svrbením alebo škriabaním oka a pocitom suchosti.

To je zapríčinené nedostatočnou tvorbou a kvalitou sĺz alebo ich zvýšeným odparovaním z povrchu oka. Rohovka je preto menej chránená a vysychá. Paradoxne sa suché oko môže prejavovať aj zvýšeným slzením, vtedy ide o poruchu nie množstva, ale kvality sĺz. Úľavu prinášajú zvlhčujúce očné kvapky, tzv. umelé slzy, prípadne zvlhčovače vzduchu v prostredí, ktoré je vykurované a klimatizované, keďže aj prostredie má na toto ochorenie vplyv.

Očná alergia

Prejavom očnej alergie je sezónny alebo celoročný alergický zápal očných spojiviek. Ide o zápal tenkej blany, ktorá sa tiahne z okraja viečka po jeho vnútornej strane. Obvykle je súčasťou celkového alergického syndrómu a sezónny zápal býva spojený so sennou nádchou.

Alergický zápal spojiviek môže vzniknúť u ľudí s alergickou dispozíciou pri zanesení chemických látok prstami do oka (kozmetika, laky, antibiotiká, konzervačné látky). Prejavuje sa výrazným začervenaním, slzením, pálením, svrbením a pocitom cudzieho telieska v oku. Lokálna liečba dokáže výrazne zmierniť príznaky, používajú sa antihistaminiká, prípadne krátkodobo tiež kortikosteroidy. Kortikoidy sú však v tom prípade nebezpečné, pretože môžu viesť k riziku vzniku zeleného zákalu – glaukómu.

Vekom podmienená degenerácia makuly

Najčastejšou príčinou straty zraku v populácii sú druhotné ochorenia sietnice. Ak je postihnutá centrálna časť sietnice, tzv. makula, hovoríme o vekom podmienenej degenerácii makuly, v skratke VPDM. Toto ochorenie postihuje makulu, alebo žltú škvrnu, ktorá je miestom najostrejšieho videnia v oku. Prejavuje sa skresleným a rozmazaným videním objektov v strede zorného poľa. Periférne videnie obvykle zostáva zachované. Pri tomto ochorení sa ukladajú odpadové látky z metabolických procesov v sietnici. Príčinou je pravdepodobne súhrn viacerých faktorov, ako je vek, genetika, spôsob života, fajčenie, slnečné žiarenie. VPDM sa objavuje v suchej a vlhkej forme. Vlhká forma sa dá ovplyvniť laserom alebo liekmi aplikovanými do sklovca oka. Suchú formu nemožno liečiť. Pacientom sa odporúča obohatiť stravu o výživové doplnky s obsahom luteínu a zeaxanthínu.

Diabetická retinopatia

Najväčšie riziko rozvoja očných ochorení hrozí u diabetikov. Jedným z týchto ochorení je diabetická retinopatia, ktorá sa prejavuje poškodením krvných ciev, ktoré vyživujú očnú sietnicu. Cievy sú poškodené práve v dôsledku cukrovky. Ochorenie sa prejavuje rozmazaným videním a zhoršeným videním v šere a v noci. Pri pokročilejšom náleze sa objavuje krvácanie na sietnici. Diabetická retinopatia môže viesť aj k náhlej strate zraku. Liečba priamo súvisí so stupňom poškodenia sietnice a kompenzáciou samotnej cukrovky. Momentálne dostupná liečba vie priebeh ochorenia iba spomaliť, preto je dôležitý osobný prístup pacienta k svojmu diabetu a dôsledné dodržiavanie režimových opatrení.

Text:PR