Cukrovka sama o sebe nezabíja, fatálne následky majú až jej komplikácie

Cukrovka (diabetes mellitus) patrí k najčastejším a najzávažnejším civilizačným ochoreniam. Na svete sa podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) lieči viac ako 422 miliónov diabetikov.

Cukrovka sama o sebe nezabíja, fatálne následky majú až jej komplikácie
Cukrovka sama o sebe nezabíja, fatálne následky majú až jej komplikácie (Foto: unsplash.com)

V slovenských diabetologických ambulanciách je evidovaných a liečených takmer 350-tisíc diabetikov. Odhaduje sa, že ďalších cca 100-tisíc pacientov o svojom ochorení ani netuší.
Väčšina pacientov nemá žiadne príznaky ani v štádiu, keď sú hodnoty cukru v krvi veľmi vysoké. Cukrovku často odhalí až poškodenie očí, obličiek alebo nervové bolesti. Preto treba chodiť na preventívne prehliadky.

Najnebezpečnejšie na cukrovke je to, že sama osebe nebolí a dlho sa ničím nápadným neprejavuje. Nebezpečné sú najmä jej komplikácie. Diabetes je hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek, upchatia ciev, ako aj amputácií dolných končatín z iných ako poúrazových príčin či nefunkčnosti nervov. U diabetikov sa tiež prejavujú srdcovo-cievne ochorenia v porovnaní s bežnou populáciou 4- až 8-krát častejšie.

Pokroky v liečbe diabetu napredujú míľovými krokmi. Veľa nových a účinných liekov už netreba podávať injekčne. Sú vo forme tabliet. Pri mnohých liekoch sú dôkazy o tom, že znižujú výskyt úmrtí zo srdcovo-cievnych príčin.

Medicína cukrovku doposiaľ vyliečiť nedokáže, ale správnym nastavením liečby ju dokáže udržať v medziach tak, aby nespôsobila organizmu škody. Dá sa s ňou viesť plnohodnotný život – treba však viac premýšľať o svojom dennom programe a veľa plánovať – tak stravu, ako aktivity a odpočinok. Dôležitou súčasťou liečby je však prevencia a prísun vitamínov vo vyváženej podobe. V tomto smere sa môžete spoľahnúť na vitamíny pre diabetikov, ktoré obsahujú tú správnu kombináciu vitamínov, ako aj chrómu a zinku pre normálnu hladinu glukózy v krvi a na správnu látkovú premenu sacharidov.

Text:PR